Regulament VIP Club

Ultima actualizare: 21.07.2020

Va multumim pentru interesul acordat noului nostru program de fidelitate –  VIP Club by Cocktail Holidays. 

VIP Club este un program de loialitate creat de Prompt Service Travel Service SRL si distribuit de brandurile Cocktail Holidays și partenerii autorizați. 

Programul a fost creat pentru a oferi beneficii speciale clienților serviciilor oferite de companie. 

Achizitionand unul dintre cardurile noastre de membru, declarati ca ati citit si înțeles urmatorii termeni și conditii. 

SECTIUNEA 1: OPERATORUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

1.1 OPERATORUL Programului de fidelitate “ VIP Club” (denumit in continuare „Programul”) este Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY, cu sediul social in Bucuresti, Piata Amzei, nr.7-9, sector 1.

1.2 Programul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare „Regulament” care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Operatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2: INSCRIEREA IN PROGRAM

2.1 Poate fi membru al programului “The VIP Club”orice client care cumpara produsele sau serviciile comercializate de Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL.

2.2 Acest program de loialitate este dedicat exclusiv persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, daca au implinit 18 ani cel mai tarziu in ziua inscrierii si care accepta conditiile din prezentul Regulament.

2.3 Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

2.4 Dreptul de participare la program este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

2.5 Nu pot participa la acest Program angajati ai Operatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, inclusiv rudele de gradul I ale acestora.

2.6 Inscrierea in program se poate face:

  • La sediul agentiei Cocktail Holidays din Str Aurel Vlaicu nr 107, sector 1, Bucuresti
  • Telefonic la numarul +40 213178455.
  • Prin e-mail la adresa: vip-club@cocktailholidays.ro
  • Prin reteaua de agentii partenere Cocktail Holidays 

2.7 La inscrierea in program, trebuie achitata contravaloarea cardului conform tipului de card pe care clientul il doreste: Silver – 59 EUR / Gold -115 EUR / 205 EUR. Taxa include TVA si odata ce  a fost achitata, ea nu poate fi returnata.

2.8 Cardul de fidelitate este valabil pentru o perioada de 2 ani de la data emiterii.

2.9. Clientul poate face upgrate la urmatorul tip de program inainte de expirarea celui achizitionat deja achitand taxa aferenta acestui serviciu.

SECTIUNEA 3: UTILIZAREA CARDURILOR

3.1 Cardul “ VIP Club”este emis de Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL si poate fi utilizat atat pe teritoriul Romaniei cat si in straintate in locatiile partenerilor Operatorului.

3.2 Cardul de fidelitate “ VIP Club”este nominal si netransmisibil catre alte persoane indiferent daca exista sau nu grade de rudenie intre acestea.

3.3 Posesorul cardului este intotdeauna o persoana fizica. Pentru a utiliza avantajele, persoana respectiva trebuie sa fie cea care isi rezerva serviciile  și totodata trebui fie unul dintre calatori.

3.4 Orice participant la program poate achizitiona si utiliza un singur card de fidelitate.

3.5 Cardul “ VIP Club” dovedeste strict calitatea de membru al programului pentru obtinerea beneficiilor  stabilite de catre Operator si nu poate fi utilizat ca instrument de plata.

3.6 Fiecare card “ VIP Club” va fi personalizat cu numele beneficiarului, codul unic de card si data expirarii acestuia.

3.7 Fiecare beneficiar de card “ VIP Club” trebuie sa transmita catre Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL la momentul utilizarii: numele si codul care se regasesc inscriptionate pe card pentru a putea beneficia de ofertele din programul de fidelitate.

3.8 Titularul cardului care dorește sa beneficieze de avantajele programului VIP Club,trebuie sa prezinte la momentul  rezervarii serviciilor de calatorie Cocktail Holidays  cardul de menbru Vip Club in format fizic impreuna cu un document de identificare (buletin). 

3.9 Cardul “ VIP Club” poate fi folosit la cumpararea produselor sau serviciilor atat telefonic, cat si din agentia Cocktail Holidays.

3.10 Orice participant la program trebuie sa anunte Operatorul in cazul deteriorarii, pierderii sau furtului cardului “ VIP Club”. Odata cu instiintarea, se vor comunica datele de identificare ale posesorului cardului: numele, adresa si celelalte date de identificare conform celor mentionate in momentul inscrierii in cadrul programului de fidelitate “VIP Club”. In acest caz, agentia va emite un nou card care isi va mentine caracteristicile celui pierdut/ furat / deteriorat: data valabilitate, istoric. Solicitantul va suporta taxa de reemitere a cardului de fidelitate in valoare de 5 EUR cu TVA inclus.

SECTIUNEA 4ACCESAREA BENEFICIILOR  

4.1 Lista generala cu beneficiile incluse in programul “VIP Club”se poate consulta aici: https://www.cocktailholidays.ro/vip-club/vip-club-beneficii/

4.2 Pe parcursul desfasurarii programului, lista beneficiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatile comunicate de partenerii locali. Pentru a avea informatii actualizate, beneficiile se vor reconfirma de catre titularul cardului cu agentul de turism la care se face rezervarea.

4.3 Serviciile turistice pot avea furnizori diferiti. De aceea, pentru a putea accesa beneficiile incluse in program, este necesar ca toate serviciile achizitionate sa fie de la acelasi furnizor. Informatii suplimentare despre acest aspect se vor comunica la momentul prezentarii ofertei sau efectuarii rezervarii de catre agentul de turism.

SECTIUNEA 5: INCETAREA PROGRMULUI DE FIDELITATE

5.1 Cardul de fidelitate “ VIP Club”este valabil 2 ani de la data emiterii acestuia.

5.2 Pentru a putea beneficia in continuare de avantajele programului de loialitate dupa expirarea cardului “ VIP Club”, participantul trebuie sa reachizitioneze cardul.

5.3 Orice participant poate renunta  la calitatea de membru, oricand, prin transmiterea unei informari scrise la adresa de e-mail: vip-club@cocktailholidays.ro

SECTIUNEA 6: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la portabitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in program exclusiv in scopul facilitarii obtinerii beneficiilor inscrise in program.

SECTIUNEA 7: LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Operator si participantii la programul de fidelitate, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.